chào mừng quí vị đến thư viện địa phương

Làm thẻ hội viên

Thư viện Miền Yarra Plenty điều hành các dịch vụ thư viện cho các Thành phố Banyule, Whittlesea, và Huyện Nillumbik. Quí vị có thể mượn và trả tại bất cứ một thư viện nào. Làm thẻ hội viên thật dễ dàng – quí vị có thể làm thẻ trên mạn hoặc tại một chi nhánh thư viện của chúng tôi. Quí vị chỉ cần giấy tờ để chứng minh tên họ và địa chỉ của quí vị. Nếu dưới 18 tuổi chúng tôi cần chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ của quí vị.

Nhân viên vui vẽ và tận tâm

Các nhân viên vui vẽ và tận tâm có mặt để phục vụ quí vị. Chúng tôi có thể giúp quí vị tìm thông tin hoặc một quyển sách hay để đọc. Chúng tôi có thể hướng dẫn quí vị cách sử dụng mạn (internet) và dùng danh mục của thư viện.

Các chương trình và những sinh hoạt

Các thư viện của chúng tôi có tổ chức nhiều các chương trình và những sinh hoạt – hãy đăng ký để nhận bản tin trực tuyến của chúng tôi hoặc để biết về các chương trình hoặc những sinh hoạt sắp tới. Các chương trình tổ chức thường xuyên gồm có Bookaroo, kể chuyện cho các em nhỏ trước tuổi đi học, chương trình sinh hoạt hè, giúp đỡ bài làm ở nhà, các lớp hướng dẫn sử dụng mạn (internet) và trò chuyện về sách.

Thẻ Thư viện

Thẻ thư viện cho phép quí vị mượn tối đa 30 món và tối đa 3 tuần. Quí vị có thể mượn lại các món đang mượn (hai lần nếu không có ai khác muốn mượn) trên điện thoại hoặc trực tuyến 24 trên 24, hoặc tại một chi nhánh thư viện. Nếu thẻ của quí vị bị mất hoặc đánh bị cắp quí vị cần báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt. Nếu quí vị đổi tên, điạ chỉ, email hoặc số điện thoại hãy cho chúng tôi biết, để khi cần chúng tôi có thể liên lạc với quí vị.

Máy vi tính (computers)

Các máy vi tính có sẵn tại các chi nhánh và thư viện lưu động của chúng tôi để quí vị sử dụng tìm thông tin, truy cập email hoặc xử lý văn bảng mà không có thu phí. Quí vị không cần phải hẹn/book trước nhưng cần thẻ thư viện để có thể khởi nhập.

Print this page